Organizing Committee


Local Organizing Committee
Honorary President
Chuan-Jen Hsu
President
Tien-Chen Liu
General Secretary
Chen-Chi Wu
Academic Secretary
Ting Hua Yang
Committee Member
Chin-Kuo Chen
Po-Wen Cheng
Pao-Hsuan Chou
Jun-Yang Fan
Hsu-Chueh Ho
Kuen-Yao Ho
Chung-Feng Huang
Juen-Haur Hwang
Fei-Peng Lee
Po-Hung Li
Chia-Der Lin
Hung-Ching Lin
Yung-Song Lin
Tun-Shin Lo
Pa-Chun Wang
Mao-Che Wang
Chih-Hung Wang
Jiunn-Liang Wu
Che-Ming Wu
Ting-Hua Yang
Wun-Ying Yeh
International Advisory Committee
Sung Won CHAE (Korea)
Yang-Sun CHO (Korea)
Bee See GOH (Malaysia)
Eu Chin HO (Singapore)
Chuan Jen HSU (Taiwan)
Wei-Jia KONG (China)
Tien-Chen LIU (Taiwan)
Seung-Ha OH (Korea)
Masafumi SAKAGAMI(Japan)
Koichi TOMODA (Japan)
Hao WU (China)
Shi-Ming YANG (China)
Charlotte CHIONG(Philippines)
Pu DAI (China)
Demin HAN (China)
Sung Hwa HONG (Korea)
Ken KITAMURA (Japan)
Fei-Peng LEE (Taiwan)
Shingo MURAKAMI (Japan)
Chul Won PARK (Korea)
An-Suey SHIAO (Taiwan)
Micheal TONG (Hong Kong)
Hiroshi YAMASHITA(Japan)
Sang Won YEO (Korea)
Yong-Beom CHO (Korea)
Zhiqiang GAO (China)
Dong Yi HAN (China)
Hwang HORNET (Taiwan)
Hiromi KOJIMA (Japan)
Kwang-Sun LEE (Korea)
Kaoru OGAWA (Japan)
Lockman SAIM (Malaysia)
Barrie TAN (Singapore)
Willis TSANG (Hong Kong)
Tatsuya YAMASOBA (Japan)
Yi-Ho YOUNG (Taiwan)
 
Copyright © 7th East Asian Symposium on Otology All rights reserved.